Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Kinh

 • Nghi thức tắm Bụt
  Nghi thức tắm Bụt

  Lễ này nên để thiếu nhi tổ chức và trang trí với sự giúp sức của giới phụ huynh. Một cái mái hình cung được đan bằng tre hay đóng bằng những thanh gỗ nhẹ để làm nơi tắm Bụt.

  >>> Xem thêm
 • Kinh buông bỏ nắm bắt
 • Kinh Bồi Đắp Niềm Tin
  Kinh Bồi Đắp Niềm Tin

  Bài Kinh Bồi Đắp Niềm Tin do Hòa thượng Thích Nhất Hạnh dịch từ KINH PHÁP CÚ HÁN TẠNG

  >>> Xem thêm
 • Kinh Pháp Bảo Đàn - Phẩm Định Huệ Thứ Tư
  Kinh Pháp Bảo Đàn - Phẩm Định Huệ Thứ Tư

  Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức, pháp môn này lấy ĐỊNH Huệ làm gốc. Các ngươi chớ lầm rằng ĐỊNH với Huệ có khác; ĐỊNH Huệ vốn nhất thể, chẳng phải là hai. Định là thể của Huệ, Huệ là dụng của Định, ngay trong lúc huệ có định, ngay trong lúc định có huệ, thấu được nghiã này tức là định huệ đồng nhau.

  >>> Xem thêm
 • Hạt muối
  Hạt muối

  Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:

  >>> Xem thêm
 • Bài kinh về nắm lá simsapa
  Bài kinh về nắm lá simsapa

  Một hôm Đấng Thế Tôn đang ở Kosambi trong một khu rừng toàn cây simsapa. Ngài nhặt một nắm lá simsapa và cất lời hỏi các đệ tử như sau:

  >>> Xem thêm
 • Kinh thí dụ năm ấm
  Kinh thí dụ năm ấm

  Nghe như vầy, một thời đức Phật đến nước Mỹ Thắng, khi đi qua con sông ngài thấy những bọt nước lớn tấp theo dòng nước, ngài bèn bảo các Tỳ Kheo rằng, này các Tỳ Kheo, thí như những bọt nước lớn tấp theo dòng nước này, bậc trí thấy vậy quan sát tường tận, ngay đây rõ được rằng (bọt nước) chẳng phải có, hư vô, không thực, chớp

  >>> Xem thêm
 • Kinh lửa cháy
  Kinh lửa cháy

  Vài tháng sau khi giác ngộ, Đức Phật giảng bài pháp nầy cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thần lửa đồi Gayasisa. Qua lối giảng siêu việt của Ngài, Đức Phật đã dùng ví dụ về lửa cháy (lửa tham, sân, si) để dạy về tâm xả ly đối với các cảm thọ qua sáu căn. Sau khi nghe bài giảng nầy, toàn thể thính chúng đắc quả A-la-hán.

  >>> Xem thêm