Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Con dao Tây

24/02/2014 18:57
Hãy nhìn con dao tây. Mỗi con dao có mũi dao, lưỡi dao và sống dao.

Bạn có thể chỉ cầm một mình lưỡi dao lên không? Bạn có thể chỉ cầm một mình sống dao hay cán dao lên không?

Lưỡi dao, cán dao, sống dao đều là một phần của con dao tây và dính liền nhau không thể tách rời ra được. Khi cầm dao lên thì bạn cầm mọi bộ phận của nó.

Cũng vậy, nếu bạn cầm cái tốt lên thì đồng thời bạn cũng cầm cái xấu lên. Người ta thường tìm kiếm điều tốt mà loại bỏ điều xấu. Nhưng họ không biết rằng chẳng có gì không tốt hay không xấu cả.

Nếu bạn không học tập điều này thì bạn sẽ không có sự hiểu biết thật sự.

Nếu bạn cầm cái tốt lên thì cái xấu cũng dính liền theo.

Nếu bạn cầm hạnh phúc thì đau khổ cũng đeo theo.

Hãy huấn luyện tâm cho đến khi nó vượt lên trên cả tốt và xấu.

Đó là lúc việc tu hành hoàn tất.

 

Trích sách "Chỉ là một cội cây" - TG: Thiền sư Ajahn Chah

Các tin tức khác