Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Tiếng dạ đây rồi

28/12/2013 08:04
Tiếng dạ đây rồi

Ôi, từ lâu, đã lâu lắm rồi,

Tôi bỗng chốc, lăn vào cuộc luân hồi.

Và quên mất, chính mình từ thuở ấy,

Đành lang thang, trong sáu nẻo vần xoay.

Cứ như thế,Tôi đi và đi mãi.

Mà không biết,Mình sẽ đi về đâu?

Kiếp này qua kiếp nọ,Thân trước tiếp thân sau.

Thay đầu và đổi mặt,Quên mất tôi thuở nào!

Giờ đây,Nơi xứ lạ quê người,

Trong sáu trần đói khổ,Buông bắt mãi không thôi.

Quên hẳn đường về cũ. Kìa!

Vừa mới ở sắc, Kế chạy qua thanh.

Rồi lao vào hương vị, Và xúc pháp loanh quanh.

Cứ thế mà rong ruổi, Chạy mãi không lúc dừng.

Có bao giờ nớ lại,Ai đang chạy lăng xăng?

Bởi thế. Tôi cứ tưởng là tôi đã mất,

Rồi chạy sang nhà người kiếm tìm.

Và lạy lục hỏi han xin xỏ,

Nào có ngờ chính nó hiện đang! Rồi,

Một tiếng gọi, Gọi thẳng trong ấy.

Một tiếng dạ, Dạ vang đây rồi!

Nào có mất, Đi đâu ai hỡi!

Mà phải nhọc, Kiếm tìm nơi nơi.

A hay! Đây tiếng Dạ, đây cao tăng hiện đó,

Đây tiếng Dạ, đây ngỗng đã ra rồi.

Đ0ây tiếng Dạ, đây Như Lai phạm tướng.

Đây tiếng Dạ, đây trâu ngoan quá thôi!

Vui thay! Ngay tiếng Dạ, đây quê nhà muôn thuở,

Ngay tiếng Dạ, đây tôi đã từng mê.

Ngay tiếng Dạ, đây Quán Âm hiện đó,

Ngay tiếng Dạ, đây vỗ tay trở về.

A! Ha Ha! Xin nhắn gởi ai ai,

Mau trở về ngay đây. Chớ ngủ mê theo tiếng,

Quên mình đáng thương thay! Đáng thương thay,

Nghiệp thức mênh mang chính chỗ này!

 Thích Thông Phương

Các tin tức khác