Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Đất bằng sống dậy

14/02/2018 20:36

Anh biết chăng ?

Từ thuở ban đầu chưa có Ta

Ai rằng phải quấy với hơn thua

Thánh phàm chẳng lập, ai ngu trí ?

Trong ấy làm sao nói kém thừa.

Bất chờ sanh ra có cái Ta

Núi sông liền đó hiện Ta-bà

Một niệm này sanh niệm khác tiếp,

Niệm niệm theo nhau chuyển hằng sa.


Có Ta có người có muôn cảnh

Thế giới trùng trùng duyên khởi sanh.

Muôn màu muôn vẽ che cùng khắp

Hết biết còn đâu thuở chưa thành !


Ta đi và cứ thế đi càn

Đi đi, đi mãi không biết dừng.

Đi đến quay cuồng mờ mịt lối,

Rốt ráo chẳng còn biết thủy chung.


Vậy mà tiếp tục cứ lang thang.

Vòng tròn luân chuyển vẫn xoay vần,

Lạ thay ! trong ấy còn mê mãi !

Chẳng biết bao giờ tỉnh giấc, ngưng ?

Năm ấm còn đây, còn che đó

Sáu trần bày trước, phủ sáu căn,

Thấy nghe hiểu biết đường mây ấm

Ngay đây quên mất chủ nhân Ông!

Ai biết trong đây vẫn còn có ?

"Chân nhân" muôn thuở chẳng tựa nương

Đến đi qua lại chưa từng chuyển

Trong chốn vô thường vẫn sáng luôn.

Thô chớ theo duyên bày cảnh lạ !

Quên mình bắt bóng bị "tưởng" lừa.

Lăng xăng tiếp nối "hành" sanh diệt

Dẫn "thức" chập chờn theo chán ưa !

Đất bằng an ổn chi dậy sóng ?

Tâm thể tinh khôi có vật gì ?

Thoạt nhiên trong ấy quên tự tánh,

Biến khởi đây kia có một hai.

Quát !

Đường mê nẻo giác chính ngay đây !!!

 

Thích Thông Phương

Các tin tức khác