Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Biết lỗi

14/07/2018 20:44

Con từ cõi Phật lạc đi mê
 Dẫu biết con đang lạc lối về
 Cố gắng xoay đầu về hướng Phật
 Khó vì chưa bỏ được chữ buông.
     

 Tha thiết thành tâm con lạy Phật
 Thệ nguyền dẹp bỏ giặc sân si
 Nhưng sao cái ngã còn quá lớn
 Bỏ cái nhỏ nầy níu cái to.


 Ơn Thầy nói pháp bao kiến giải
 Muốn con tự ngộ lối đi về
 Với con dễ nhất làm việc thiện
 Để xua cái ác nó chực chờ.


 Với Thầy quá dể con còn khó
 Khỏi lạc lối về cốt chử buông
 Một chử khó hành trôi vạn kiếp
 Bao đời tạo tác nghiệp mang đầy.


 Dám đâu quịt nợ miệng nói hay
 Con còn chấp chặc, tâm nhiều rễ
 Ông chủ lăn tròn tợ quả banh
 Banh thì chỉ mệt mùa world cup.


 Còn con lăn mệt suốt bốn mùa
 Từ nay con gắng không lăn nữa
 Ngoan ngoãn nghe Thầy dạy pháp tu
 Trầm luân...giải thoát tùy con chọn
 Chẳng dám dễ dui uổng kiếp người.

Theo Thường Chiếu

Các tin tức khác