Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Biết nhàn

12/08/2018 20:36

Không biết sự nhàn

Không bao giờ nhàn

Không biết việc đủ            

Không bao giờ đủ

Biết nhàn ắt nhàn

Biết đủ ắt đủ

Thảnh thơi thoải mái

An lạc tự tại

 

Chúc Tân - Thường Chiếu

Các tin tức khác