Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Mục đích tu hành

03/06/2021 13:01
Có người hỏi vị Tăng sĩ :

 

“ Ông lúc nào cũng tu tu hành hành vậy thông qua tu hành , cuối cùng đạt được cái gì?” 

 

- Vị tăng sĩ trả lời : 

 

“Cái gì cũng không đạt được”

 

- Người này lại hỏi :

 

“ Vậy ngài còn Tu Hành làm gì?”

 

- Vị tăng sĩ mỉm cười nói : 

 

“ Thế nhưng tôi cũng có thể nói với cậu những thứ tôi mất đi.

 

Tôi từ từ mất đi tâm oán hận, ỷ lại, hẹp hòi, xoi mói, chỉ trích, bi quan và cầu vọng ;

 

Mất đi sự nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp, mất đi hết thảy những thứ vô tri, can nhiễu và chướng ngại. “

 

Chân lý của Tu Hành không phải là lúc nào cũng đạt được mà có khi chính là phải vứt bỏ đi hết thảy những nhân tâm, bám chấp, quan niệm bất hảo bao đời hình thành.

 

Mục đích không phải lúc nào cũng đạt được, mà là buông xả được gì. St

 

Các tin tức khác