Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Truyện Phật giáo

 • Kiềm chế sự lãng phí
  Kiềm chế sự lãng phí

  Lúc đức Phật còn tại thế, có một vị đệ tử được người ta cúng dường quần áo, mặc mấy bận rách rưới, bẩn, ăn cơm, bát cơm chưa vét hết đã đứng dậy mà đi, không hề biết giữ gìn tiếc rẻ vật dụng.

  >>> Xem thêm
 • Tôn giả Xá Lợi Phất bị mẹ mắng
  Tôn giả Xá Lợi Phất bị mẹ mắng

  Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Tôn giả Xá-lợi-phất.

  >>> Xem thêm
 • Công đức xuất gia
  Công đức xuất gia

  Một thời Phật ở Tỳ-xá-ly, bên ao Di-hầu, cùng với năm trăm chúng đại Tỳ-kheo.

  >>> Xem thêm
 • Đồng tiền và mạng sống
  Đồng tiền và mạng sống

  Ngày xưa tại một nước nọ có một vị vua tên là Nhân Lực. Một hôm trong lúc đi săn tình cờ nhà vua ghé ngang qua một tháp Phật, ngài sinh tâm hoan hỹ nên đã cúng dường năm xu. Vô tình có một người đi ngang qua trông thấy, bèn vỗ tay tán thán và khen ngợi:

  >>> Xem thêm
 • Đức Thế Tôn chế ngự kẻ sân hận
  Đức Thế Tôn chế ngự kẻ sân hận

  Ðức Thế Tôn dạy những lời này trong khi Ngài đang trù tại Trúc Lâm, liên quan đến Akkosa Bhàradvàja.

  >>> Xem thêm
 • Thay đổi tướng mạo
  Thay đổi tướng mạo

  Một người bán dầu tên Bùi Độ (đời vua Hán Cảnh Đế) nghèo khổ lang thang, được thầy tướng số cho biết sẽ chết đói vì có hai đường gân chạy xéo từ cằm lên mép miệng. Ấy là tướng ăn xin đầu phố, đói khổ mà chết.

  >>> Xem thêm
 • Năm lý do để gầy dựng tài sản
  Năm lý do để gầy dựng tài sản

  Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến, sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika:

  >>> Xem thêm
 • Hai trăm lạng bạc
  Hai trăm lạng bạc

  Vào khoảng thời gian đời nhà Minh, ở phủ Thường Châu Giang Tô, một gia đình nọ có ba anh em trai. Người anh cả tên là Lữ Ngọc, anh thứ 2 là Lữ Bảo, em út là Lữ Trân.

  >>> Xem thêm