Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Truyện Phật giáo

 • Người xưa ngộ đạo
  Người xưa ngộ đạo

  Xưa kia, tổ khai sơn lập chùa Tất Đàn tại núi Kê Túc, sau khi xuất gia, Ngài đi đó đây tham thiền học đạo, rất mực tinh tấn dụng công.

  >>> Xem thêm
 • Đâu phải giàu mới có thể bố thí
  Đâu phải giàu mới có thể bố thí

  Ngày xưa, có một cô gái mồ côi cha mẹ, không ai nuôi. Cô phải đi ăn xin ngoài chợ. Tối lấy chiếu quấn nằm ngủ. Một hôm nghe nói Rằm Tháng Bảy cúng dường Tam Bảo có phước lắm, cô tự nghĩ làm sao mình tạo phước để khỏi nghèo khổ nữa.

  >>> Xem thêm
 • Chuyện trâu đen cứu chủ trả nợ tiền kiếp
  Chuyện trâu đen cứu chủ trả nợ tiền kiếp

  Vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, vùng đông bắc Trung Quốc có một thôn xóm, trong thôn có một người họ Vương, bởi mỗi ngày ông đều gánh dầu ăn ra chợ bán, nên mọi người đều gọi ông là Vương bán dầu.

  >>> Xem thêm
 • Chuyện 7 cái lọ vàng
  Chuyện 7 cái lọ vàng

  Ðời quá khứ cách đây vô số kiếp, ở cõi Diêm Phù Ðề có một nước lớn tên là Ba La Nại. Thuở đó có một người ham làm giàu đến nỗi không dám ăn no mặc đủ hoặc bố thí giúp đỡ ai. Làm được bao nhiêu người đó mua vàng dần tích trữ, dần dà đóng thành 7 lọ đem chôn giấu kỹ.

  >>> Xem thêm
 • Người thấy chánh pháp là thấy ta
  Người thấy chánh pháp là thấy ta

  Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Trưởng lão Vakkali.

  >>> Xem thêm
 • Tham luyến và dứt tham luyến
  Tham luyến và dứt tham luyến

  Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức, người còn tham luyến và người đã dứt trừ tham luyến, hai hạng người ấy khác nhau ở chỗ nào?

  >>> Xem thêm
 • Tột đáy sông thiền
  Tột đáy sông thiền

  Thượng tọa Định là đệ tử nối pháp của Thiền sư Lâm Tế.

  >>> Xem thêm
 • Cho tôi bát nước
  Cho tôi bát nước

  Ananda là đại đệ tử của Phật. Là em chú bác của Phật, ngài từ bỏ đời sống vương giả, xuất gia theo Phật, hầu cận bên cạnh Phật suốt đời. Ananda là đệ tử thông minh nhất, đa văn nhất của Phật. Tên ngài thơm trong kinh. Chuyện về ngài làm đẹp sử Phật. Ngài lại là người có dung mạo đẹp đẽ không ai bằng. Vì vậy mà có chuyện sau đây.

  >>> Xem thêm