Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Truyện Phật giáo

 • Liên minh ma quỷ
  Liên minh ma quỷ

  Thuở xưa, có một Tỷ-kheo bị tẩn xuất, ảo não buồn rầu, vừa đi vừa than khóc. Dọc đường, Tỷ-kheo ấy gặp một con quỷ vốn phạm pháp cũng bị Tỳ Sa Môn Thiên vương tẩn xuất.

  >>> Xem thêm
 • Người chăn bò Nanda
  Người chăn bò Nanda

  Khi còn tại gia tôn giả Nanda là một thanh niên chăn bò mướn. Ngày ngày, Nanda dẫn bò đến ăn cỏ bên bờ sông Hằng thuộc địa phận xứ Kosambi. Lúc ấy gặp dịp đức Thế tôn trú tại đấy, cùng với chúng tỳ kheo 1250 vị.

  >>> Xem thêm
 • Lão hồ ly
  Lão hồ ly

  Xưa kia, có một lão Hồ ly biến thành người đến hỏi Tổ Đại Sư Bá Trượng rằng:

  >>> Xem thêm
 • Sự chuyển hóa của BĀHIYA DĀRUCĪRIYA
  Sự chuyển hóa của BĀHIYA DĀRUCĪRIYA

  Câu này Thế Tôn đã dạy khi ngụ tại Kỳ Viên, liên quan đến Trưởng lão Bāhiya Dārucīriya.

  >>> Xem thêm
 • Vì bạo ác nổi mụn nhọt
  Vì bạo ác nổi mụn nhọt

  Không bao lâu thân này, sẽ nằm dài trên đất, bị vất bỏ vô thức, như khúc cây vô dụng.

  >>> Xem thêm
 • Tích truyện pháp cú - Kệ số 13 & 14
  Tích truyện pháp cú - Kệ số 13 & 14

  Như mái nhà vụng lợp, Mưa tiền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, Tham dục liền xâm nhập.

  >>> Xem thêm
 • Sự giàu có của người keo kiệt
  Sự giàu có của người keo kiệt

  Chuyện xảy ra ở thành Savatthi (Xá-vệ). Bấy giờ, vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) xứ Kosala (Kiều-tát-la) đến viếng Đức Phật vào giữa trưa, khi đến, vua cung kính chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Khi vua vừa ngồi xuống, Đức Phật hỏi: ‘Này đại vương, ngài đi đâu mà đến đây vào giữa trưa thế?’.

  >>> Xem thêm
 • Một chút lửa địa ngục
  Một chút lửa địa ngục

  Thuở xưa, khi Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, lúc nào Ngài cũng đem giáo pháp nhiệm mầu ban bố cho chúng sanh từ hàng vua chúa quan quyền cho đến lê thứ đều thấm nhuần Pháp Bảo. Do đó, khi bóng Ngài xuất hiện nơi đâu là đem cảnh thái bình an lạc đến đấy.

  >>> Xem thêm