Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Truyện Phật giáo

 • Một là tất cả
  Một là tất cả

  Một người nông dân gieo giống trên sườn đồi và mong đợi một cơn mưa để hạt giống nảy mầm.

  >>> Xem thêm
 • Người có tâm tu hành
  Người có tâm tu hành

  Ngài Phù Sơn Pháp Viễn đi với bảy mươi người đến gặp Hòa thượng Quy Tĩnh để hỏi đạo. Đến cửa Tam quan đã không cho vào mà còn chửi mắng là “Tăng châu huyện,” không có tâm tu hành. Ở đây, không có cơm thừa canh cặn để nuôi. Bị đuổi như vậy, nhưng những người này vẫn không chịu đi. Sau bị tạt nước rồi tung tro. Đám đông nổi giận

  >>> Xem thêm
 • Thứ cả đời dùng không hết
  Thứ cả đời dùng không hết

  Có một vị cao tăng đắc đạo từng nói:

  >>> Xem thêm
 • Tài sản của người tu
  Tài sản của người tu

  Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, gọi các Tỷ kheo:

  >>> Xem thêm
 • Ba cách đối diện với sự thù hận
  Ba cách đối diện với sự thù hận

  Có một Tiểu hòa thượng đi lấy nước, trên đường về chẳng may bị rắn cắn.

  >>> Xem thêm
 • Nhổ tận gốc phiền não
  Nhổ tận gốc phiền não

  Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một Phạm thiên đã loại trừ được các hành động bất thiện qua thân và khẩu qua việc giữ giới – những bất thiện pháp này được ví như là ngọn của cây độc.

  >>> Xem thêm
 • Trong thiên hạ không có ai là người không tốt
  Trong thiên hạ không có ai là người không tốt

  Tô Thức (8/1/1037 – 24/8/1101), tự Tử Chiêm, một tự khác là Hòa Trọng, hiệu Đông Pha cư sĩ nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.

  >>> Xem thêm
 • Thiền sư Đạo Ngộ
  Thiền sư Đạo Ngộ

  Sư xuất gia lúc 15 tuổi, đến 23 tuổi thọ giới Cụ túc. Năm 30 tuổi, Sư yết kiến Thạch Đầu, được nhiều lần chỉ dạy mà không khế hội. Kế đó, Sư đến yết kiến Quốc sư Huệ Trung. Năm 34 tuổi, Sư cùng thị giả Ứng Chơn đến yết kiến Mã Tổ.

  >>> Xem thêm