Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật

25/12/2020 19:50
Đức Phật dạy rằng: “Khi chưa có Phật trên đời, bạn nên phụng dưỡng cha mẹ của mình cho tốt, vì phụng dưỡng cha mẹ là cúng dường Phật.” Việc cúng dường tốt nhất trên đời, chính là coi cha mẹ bạn như những vị Phật.
Kinh Tăng nhất A-hàm chép rằng, một lần đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
  
 
“Có hai pháp dành cho người phàm phu, được công đức lớn, thành quả báo lớn, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi. Thế nào là hai pháp? Là cúng dường cha, mẹ. Ðó là hai người được công đức lớn, thành quả báo lớn.
 
Lại nữa, nếu cúng dường Bồ-tát một đời bổ xứ, được công đức lớn, được quả báo lớn. Ðó là, này Tỳ-kheo! Bố thí hai người này được công đức lớn, hưởng quả báo lớn, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi. 
 
Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy thường nhớ hiếu thuận, cúng dường cha mẹ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên học điều này!”
 
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.
 
Giáo lý nhà Phật luôn rất coi trọng chữ hiếu. Tất nhiên, không phải ai cũng hội đủ duyên lành để trọn hiếu, nhưng chí ít, chúng ta phải luôn tâm niệm, đau đáu trong lòng về chữ hiếu để tìm cách thể hiện.
 
Chữ hiếu thật lớn lao, bởi Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Trong vô vàn những ý nghĩa cao đẹp của chữ hiếu, có người làm được phương diện này, có người lại làm được phương diện khác. 
 
Tùy nhân duyên, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, mỗi nhà mà thực hành hạnh hiếu cho phù hợp. Quan trọng là, cần phải xác định đâu là cốt tủy, là tinh túy của chữ hiếu để phụng hành. Bởi có khi, chúng ta có duyên lành làm được phần chính yếu của chữ hiếu mà lại không hay.
 

Nhà Phật nói rằng cúng dường cha mẹ tức là cúng dường Phật, công đức của hai việc là như nhau. Theo lời phật dạy về báo hiếu cha mẹ, vận may tối thượng ở chữ Hiếu.

 

Vậy nên ở đây Thế Tôn không nói phụng dưỡng mà là cúng dường cha mẹ. Hạnh hiếu đối với cha mẹ thì có thể giống nhau nhưng tâm hiếu phải được thăng hoa đến tột cùng. 

 

Phụng dưỡng cho cha mẹ không thiếu thốn là điều có thể làm được, nhưng chừng ấy thì chưa đủ, cần phụng dưỡng trong niềm tôn kính đến cùng tột, đó chính là cúng dường cha mẹ.

 

Thật rõ ràng, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ bao la như trời biển, phận làm con thật khó đáp đền. Xem cha mẹ hiện còn như Phật (Phụ mẫu tại đương như Phật tại thế) nên trước phải lo cúng dường. 

 

Cúng dường hay phụng dưỡng cha mẹ là nền tảng căn bản nhất của chữ hiếu. Kế đó là kính và thuận thuộc phương diện tinh thần, tìm cách làm cho cha mẹ an tâm, vui vẻ, đẹp lòng. Đúng như lời Phật dạy: 

 

"Hãy cúng dường cha mẹ, thường nên hiếu thuận, chẳng lỡ thời tiết"

 

 

St

Các tin tức khác