Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Mẹ tu khẩu tốt, tích đức cho cháu con
  Mẹ tu khẩu tốt, tích đức cho cháu con

  Lời ăn tiếng nói của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến nhân phẩm, cuộc đời cũng như tính cách của con trẻ, thể hiện trí huệ, cốt cách làm người.

  >>> Xem thêm
 • Hãy tinh tấn thực hành, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho bạn
  Hãy tinh tấn thực hành, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho bạn

  Thiền giúp chúng ta bình tâm, làm lắng đọng những dòng tư tưởng và giúp chúng ta an trú trong sự giác tỉnh. Khi trí tuệ hiện diện, bạn sẽ thấy chân lý ở mọi nơi, đó chính là sự an lạc nội tâm - cội nguồn của Hạnh phúc.

  >>> Xem thêm
 • Ăn chay – vì lòng thương xót chúng sanh
  Ăn chay – vì lòng thương xót chúng sanh

  Ăn chay là một phương thức tu tập hằng ngày, gieo trồng hạt giống từ bi và phát triển tâm từ bi đến với muôn loài chúng sinh từ gần đến xa, từ lớn đến nhỏ.

  >>> Xem thêm
 • Giữ giới như giữ rễ cho cây
  Giữ giới như giữ rễ cho cây

  Khi tu tập giữ giới tinh nghiêm sẽ gia cố thêm cho phòng hộ các căn. Phòng hộ các căn vững chắc sẽ giúp cho giới hạnh thêm viên mãn.

  >>> Xem thêm
 • Sống không tham niệm
 • Công đức quy y
  Công đức quy y

  Bất cứ chúng sanh nào, dù là bậc cao hay thấp, thì đời sống và thọ mạng của họ cũng có hạn lượng. Có sanh thì ắt phải chết, có chết thì mới tái sanh để tạo ra vòng xoáy luân hồi vô cùng vô tận. Điều đáng nói là sau khi chết thì chúng ta đi về đâu?

  >>> Xem thêm
 • Gió chim thuyết pháp
  Gió chim thuyết pháp

  Bụt A Di Đà đang thuyết pháp và những con chim bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, và cọng mạng... cũng đang thuyết pháp và giọng hót của những loài chim đó rất hòa nhã.

  >>> Xem thêm
 • Chưa từng khinh mạn là hy hữu
  Chưa từng khinh mạn là hy hữu

  Pháp thoại này cho chúng ta biết thêm một công hạnh khác nữa của Trưởng giả Úc-già, là chưa từng có lần nào khởi lên ý tưởng khinh mạn các Tỳ-kheo. Từ những vị Tỳ-kheo trưởng lão (Hòa thượng), đến các vị bậc trung (Thượng tọa) cho đến các vị bậc hạ (Đại đức), tất cả đều được Trưởng giả Úc-già một lòng tôn kính.

  >>> Xem thêm