Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Như thế nào là bố thí của người trí?
  Như thế nào là bố thí của người trí?

  Ai cũng có thể bố thí- cho đi, nhưng không phải ai cũng hiểu ý nghĩa hành động đó với chính mình. Coi cho đi như một hành động để giúp người khác, chỉ là góc nhìn chưa đầy đủ, đằng sau sự cho đi nên là sự từ bỏ dính mắc của chính mình.

  >>> Xem thêm
 • Những gương mặt các nữ Tôn giả đệ tử của Đức Phật
  Những gương mặt các nữ Tôn giả đệ tử của Đức Phật

  Nhân ngày 8-3, Giác Ngộ Online giới thiệu lại một cách tóm tắt về các gương mặt nữ đệ tử của Đức Phật, qua đó, thấy vai trò của nữ giới, sự bình đẳng trong giải thoát, không phân biệt giới tính từ hơn hai ngàn năm trước.

  >>> Xem thêm
 • Thế nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân?
  Thế nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân?

  Chúng ta thường xem thấy trong Kinh điển có câu: "Thiện nam tử, thiện nữ nhân", xưng hô này là đối với chúng ta phải không? Chúng ta chính mình nghĩ tưởng, ta có phải là thiện hay không?

  >>> Xem thêm
 • Tạo lập tịnh độ
  Tạo lập tịnh độ

  Khi tâm mình nhẹ nhàng, thảnh thơi và hạnh phúc thì ba nẻo đường đen tối là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh không thể xuất hiện. Những nẻo đường đen tối đó có thể phát hiện trong ta bất cứ lúc nào trong ngày nếu ta đánh mất niệm, định và tuệ.

  >>> Xem thêm
 • Tham lam
  Tham lam

  Do lòng tham sâu đậm, nên khi quy y Phật họ vẫn một bề mong cầu cho thỏa mãn lòng tham. Đến chùa không phải để học đạo tu hành, mà để cầu xin. Chỉ cần cúng Phật một bó nhang, một dĩa quả, họ lại xin Phật đến trăm ngàn thứ. Nào là xin Phật cho gia đình bình an, xin cho con cái thi đậu, xin cho làm ăn phát tài, xin cho tai qua nạn

  >>> Xem thêm
 • Sợ hãi
  Sợ hãi

  Khi gặp tai nạn, người ta không biết tìm nơi nào ẩn náu cho được an ổn, nghe ai giới thiệu quy y với Phật sẽ được bình an, họ liền đến xin quy y Tam bảo.

  >>> Xem thêm
 • Lưu thông Phật Pháp trên mạng phước báo vô lượng
  Lưu thông Phật Pháp trên mạng phước báo vô lượng

  Phước báo của sự lưu thông Phật pháp, sự phục vụ hết thảy chúng sanh của Phật pháp, phước báo này lớn nhất. Chúng ta phải noi theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bố thí trí huệ cả đời, đây là pháp thí, bố thí trí huệ bao gồm tài thí, tại sao vậy?

  >>> Xem thêm
 • Tích môn bản môn
  Tích môn bản môn

  Chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có Bụt và các vị Bồ tát mới có thể phát ra ánh sáng này. Người nào trong chúng ta cũng có thể phát ra ánh sáng đó, ánh sáng của chánh niệm. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi hay thuyết pháp, ánh sáng của chánh niệm tỏa chiếu đi rất xa.

  >>> Xem thêm