Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Phiền não là tự ai?
  Phiền não là tự ai?

  Gốc tại mình. Nếu thấy nó mà không luyến ái, không ghét bỏ, thì nó vẫn là nó. Lỗi lầm là chính lòng luyến ái, lòng sân hận của mình chớ không phải hình ảnh có lỗi lầm. Khi chứa chấp sân hận, chứa chấp luyến ái, thì của báu nhà mình bị cướp mất.

  >>> Xem thêm
 • Đừng bỏ người thương
  Đừng bỏ người thương

  Dửng dưng là một thái độ chúng ta cần phải buông bỏ. Ghét bỏ cũng là thái độ chúng ta cần phải buông bỏ. Chúng ta đừng tưởng rằng tách lìa người kia thì tự nhiên chúng ta sẽ có hạnh phúc.

  >>> Xem thêm
 • Hạnh phúc chính là hiện tại
  Hạnh phúc chính là hiện tại

  Hầu hết những gì bạn suy nghĩ dường như đều hướng về tương lai hoặc quay lại quá khứ.

  >>> Xem thêm
 • Hiểu đúng về tứ vô lượng tâm
  Hiểu đúng về tứ vô lượng tâm

  Tứ vô lượng tâm Từ-Bi-Hỷ-Xả định nghĩa theo hướng xác định thường không chính xác, và dễ nhầm lẫn với tình thương yêu thế tục hữu vi hữu ngã, có định hướng tới đối tượng cụ thể.

  >>> Xem thêm
 • Đốt năm phần tâm hương dâng lên Đức Phật
  Đốt năm phần tâm hương dâng lên Đức Phật

  Cả năm phần tâm hương dâng trọn Đức Như Lai và tất cả công đức con tu được ở đời này hay nhiều đời trước xin dâng tất cả lên Như Lai để cầu xin nhân loại lên bờ giác, nghĩa là cầu xin mọi người không tham lam, không bực tức...và cầu cho bình an, hạnh phúc đến với mọi người, mọi loài.

  >>> Xem thêm
 • Thiền quán về tri ân - liều thuốc hạnh phúc tức thì
  Thiền quán về tri ân - liều thuốc hạnh phúc tức thì

  Trân trọng tri ân là một điều kỳ diệu. Nó khiến những điều tuyệt vời của người khác trở thành điều tuyệt vời của chúng ta.’ Voltaire

  >>> Xem thêm
 • Thấy Phật, nghe Phật bằng niềm tin và căn lành
  Thấy Phật, nghe Phật bằng niềm tin và căn lành

  Kinh Pháp hoa là pháp của Bồ-tát nghe và hành trì, nên không phải là pháp của hàng Nhị thừa, đương nhiên càng không phải là pháp dành cho hàng nhơn thiên. Vì vậy, hàng Nhị thừa và nhơn thiên muốn nghe được kinh Pháp hoa phải phát Bồ-đề tâm mới nghe được.

  >>> Xem thêm
 • Thế nào là nhất thiết duy tâm tạo?
  Thế nào là nhất thiết duy tâm tạo?

  Tôi đã thường giảng về tánh Không của tâm chẳng bản thể hình tướng số lượng, tâm là hư không, hư không là tâm, vì có cái Không nên tất cả pháp mới được thành tựu. Nay vì tất cả đều từ hư không sanh ra, tất cả đều từ tâm này sanh ra, nên nói nhất thiết duy tâm tạo. Mặc dù sự thật thì chẳng phải do hư không này tạo, vì thật tế vốn

  >>> Xem thêm