Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Cho hết tài sản là hy hữu
  Cho hết tài sản là hy hữu

  Một thời sau khi Phật nhập Niết-bàn không bao lâu, có một số đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão du hóa tại Bệ-xá-li, ở bên dòng sông Di Hầu, tại ngôi lầu cao.

  >>> Xem thêm
 • Không lãng phí thức ăn
  Không lãng phí thức ăn

  Chúng ta, nhất là những người sống dựa trên sự tiện lợi của cuộc sống hiện đại chỉ biết quý vàng, bạc, châu báu,... nhưng lại lại lãng phí những thứ tưởng như rẻ tiền: cơm gạo, thực phẩm… Bởi vì họ cho rằng những thứ này rất dễ có được, vậy nên không cần phải quý tiếc, cứ thế tùy tiện lãng phí.

  >>> Xem thêm
 • Thương yêu với hiểu biết là một
  Thương yêu với hiểu biết là một

  Bởi vì hiểu biết là bản chất của tình thương, cho nên những lời nói và những hành động do tình thương phát động sẽ là những lời nói và hành động phù hợp.

  >>> Xem thêm
 • Chế tác Hạnh phúc qua Kinh Điềm Lành
  Chế tác Hạnh phúc qua Kinh Điềm Lành

  Dịp này, người dân nô nức đến chùa lễ Phật, gởi gắm những lời ước nguyện đến với Phật Tổ, mong ước một năm bình an cho mình và mọi người.

  >>> Xem thêm
 • Phật cho thiền định, giải thoát, Niết-bàn
  Phật cho thiền định, giải thoát, Niết-bàn

  Cốt lõi của kinh Pháp hoa mà Tổ Phước Huệ đã nhận ra rằng trên bước đường tu hành của chúng ta, dù xuất thân từ giai cấp nào của xã hội, cũng phải thực dạ tu hành và được Phật công nhận hộ niệm thì chúng ta cũng trở thành bạn của các vị Hiền thánh, La-hán, Bồ-tát.

  >>> Xem thêm
 • Phương pháp thực tập “ Khi nghiệp duyên quá khứ xảy đến”
  Phương pháp thực tập “ Khi nghiệp duyên quá khứ xảy đến”

  Đơn giản là xóa bỏ việc xấu ác bằng cách làm việc thiện lành, sẽ dẫn đến kết quả là thăng hoa mặt tốt càng lớn, mặt xấu tự động bị tiêu diệt.

  >>> Xem thêm
 • Tập thói quen niệm tưởng ân Đức Phật
  Tập thói quen niệm tưởng ân Đức Phật

  Tập thói quen niệm tưởng ân Đức Phật, và lưu giữ những hành động tạo phước bố thí, cúng dường lễ lạy cung kính trong tâm thức, để mỗi lúc có phiền não sinh khởi trong tâm, liền kịp thời suy tưởng và tác ý để cho sự hoan hỷ ấy phát sinh, nhằm xua tan các phiền não bất an ra khỏi tâm mình.

  >>> Xem thêm
 • Một bữa ăn, một ngụm nước đều do nhân quả tiền định
  Một bữa ăn, một ngụm nước đều do nhân quả tiền định

  Vì dù có mong cầu cũng không được gì, mọi suy tưởng đều là vọng tưởng mà thôi. Vậy thì hà tất gì mình phải chịu khổ, phải làm khó cho chính mình chứ ?

  >>> Xem thêm