Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Mục đích tu hành
  Mục đích tu hành

  Chúng ta tu để làm gì? Để dừng, lặng tâm lăng xăng. Tâm lăng xăng lặng xuống thì tâm chân thật hiện đủ. Đó là giác. Giác bằng cách thực hiện ngay nơi mình, chứ không phải tìm kiếm ở đâu khác. Song muốn thực hiện điều này, chúng ta phải đi từng bước.

  >>> Xem thêm
 • Nhẫn nhục là gì?
  Nhẫn nhục là gì?

  Phép thực tập thứ tư của Lục độ Ba la mật giúp chúng ta vượt sang bờ bên kia là hạnh Nhẫn nhục – sự thực tập mở lòng để ôm lấy tất cả, không phân biệt, kỳ thị, theo phe.

  >>> Xem thêm
 • Mười cách sanh phước
  Mười cách sanh phước

  Một số người sống thường gặp nhiều an lạc, mọi điều được thuận lợi một cách khá dễ dàng mà không phải nhọc công hơn nhiều người khác. Có khi người ta cho đó là sự may mắn. Nhưng đối với một người Phật tử chân chánh sẽ hiểu rằng đó chính là do năng lực của phước thiện chiêu cảm mà được như vậy.

  >>> Xem thêm
 • Tôn giáo của tôi là chánh niệm
  Tôn giáo của tôi là chánh niệm

  Chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để sống với lý tưởng tâm linh của mình, không chỉ trong công tác từ thiện, không chỉ trong công việc chính của đời mình, mà cả ở trong nhà, trên đường phố, nơi chợ búa và trong mối quan hệ tương giao với tất cả thuộc tầng lớp xã hội, ở mọi nơi, mọi chỗ.

  >>> Xem thêm
 • Thận trọng việc xài phước, hết phước rất gian nan...
  Thận trọng việc xài phước, hết phước rất gian nan...

  Khi quý vị xài hết phước rồi, là lúc đó mọi chuyện mà mình làm hầu như đều sẽ thất bại. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận trong việc xài phước.

  >>> Xem thêm
 • Cởi mở để xóa bỏ các thành kiến sai lệch
  Cởi mở để xóa bỏ các thành kiến sai lệch

  Ta phải có lòng bao dung và tha thứ để biết cảm thông cho người khác, vì mình không có nghiệp đó nên mình không thể nào hiểu rõ hết hoàn cảnh của họ.

  >>> Xem thêm
 • Bước thận trọng
  Bước thận trọng

  Có người hỏi thiền sư Cô Phong Giác Minh (1271-1361) “Tinh yếu của Thiền là gì?” Ông đáp, “Bước thận trọng” (Watch your step).

  >>> Xem thêm
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về cách ngồi thiền
  Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói về cách ngồi thiền

  Bạn nên dành riêng một căn phòng, một góc nhà hay đơn giản là một chiếc đệm để ngồi thiền.

  >>> Xem thêm