Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Các pháp đều huyễn hóa
  Các pháp đều huyễn hóa

  Chúng ta vẫn thường nghe nói: Các pháp như thân, tâm sanh diệt, phiền não, nghiệp chướng,... là giả. Biết là giả để không còn bị mê lầm, không theo nó để phải chịu khổ đau. Ngay khi không theo liền trả lại tâm thể vốn trong lặng, sáng biết chính mình. Cuộc đời, muôn việc, vạn vật vẫn vận hành, chuyển động; nhưng chúng ta vẫn bất

  >>> Xem thêm
 • Người có những duyên lành trong cuộc sống
  Người có những duyên lành trong cuộc sống

  Cuộc sống vốn như con tạo xoay vần, duyên đến rồi duyên lại đi, lành hay dữ đều do từ ta mà ra cả. “Vạn sự khởi từ tâm”, nên biết điều đó. Muốn có duyên lành, hãy thận trọng trước khi gieo giống!

  >>> Xem thêm
 • Phật trong chúng sanh, chúng sanh trong Phật
  Phật trong chúng sanh, chúng sanh trong Phật

  Kinh Pháp Hoa nói rằng: “Đức Phật Thế Tôn, duy chỉ một đại sự nhân duyên mà thị hiện nơi thế gian này là khiến cho chúng sinh khai mở được tri kiến phật, để chỉ bày cho chúng sinh tri kiến phật, để giúp cho chúng sinh giác ngộ được tri kiến phật và khiến cho chúng sinh thể nhập vào tri kiến phật...”

  >>> Xem thêm
 • Tâm an lạc trong công việc
  Tâm an lạc trong công việc

  Bất an và lo âu trong tâm thường bắt đầu từ môi trường làm việc. Áp lực phải thành công, mọi công việc phải chỉn chu, không chút sơ sót nào khiến chúng ta lo lắng. Quan hệ công việc cũng có thể gây ra lo lắng, bởi đây là quan hệ phụ thuộc vào quyền lực. Bạn luôn cảm thấy sự hiện diện của “sếp” trong mọi lúc, nhận thức sự thành

  >>> Xem thêm
 • Tinh tấn – Chánh niệm – Tỉnh giác
  Tinh tấn – Chánh niệm – Tỉnh giác

  Lúc nào tâm bạn rỗng lặng, không vọng động, không bị chi phối hay ám ảnh bởi điều gì thì nó sẽ rất trong sáng... và nó có thể thấy biết mọi sự rõ ràng trung thực...

  >>> Xem thêm
 • Nhẫn nại để thành tựu
  Nhẫn nại để thành tựu

  Nhẫn nại là phẩm chất vô cùng cần thiết của con người. Ai có sức kham nhẫn lớn nhất thì người đó mạnh nhất.

  >>> Xem thêm
 • Mười lợi ích của người hay bố thí gạo cho chúng sinh
  Mười lợi ích của người hay bố thí gạo cho chúng sinh

  Dưới đây là mười sự lợi ích rất to lớn của người thường hay bố thí gạo cho chúng sinh. Quý vị cố gắng mà hành trì nhé, hãy nên mở cái tâm, mở tấm lòng mình ra, mà giúp đỡ chúng sinh.

  >>> Xem thêm
 • Từ bi sẽ không thể có được nếu không có hiểu biết
  Từ bi sẽ không thể có được nếu không có hiểu biết

  Từ bi sẽ không thể có được nếu không có hiểu biết. Và hiểu biết chỉ có thể có được nếu ta có thời giờ để nhìn sâu. Thiền có nghĩa là nhìn sâu để hiểu.

  >>> Xem thêm