Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Phật pháp căn bản

 • Buông xả để bình an
  Buông xả để bình an

  Buông xả là một trong những trạng thái cao tột trên con đường hành trì Phật pháp, là nền tảng của trí tuệ và giải thoát, đồng thời, nó còn bảo hộ cho sự cảm thông và tình yêu thương.

  >>> Xem thêm
 • Thân khẩu ý an lạc và thệ nguyện an lạc
  Thân khẩu ý an lạc và thệ nguyện an lạc

  Ở giai đoạn đầu thực tập pháp Phật, nỗ lực tu tập hoàn tất hạnh Thanh văn, an trụ Niết-bàn của thế giới vô sanh.

  >>> Xem thêm
 • Hạt ngọc báu trong tâm thức mỗi người
  Hạt ngọc báu trong tâm thức mỗi người

  Trong phẩm này, Đức Phật nói tất cả những người có mặt trong pháp hội này đã từng có mặt từ thời Đức Phật Đại Thông Trí Thắng và là quyến thuộc Bồ-đề của Đức Phật Thích Ca trong lúc Ngài còn tu hạnh Bồ-tát.

  >>> Xem thêm
 • Tu hành cần gấp rút như cứu lửa cháy đầu
  Tu hành cần gấp rút như cứu lửa cháy đầu

  Với lửa phiền não, người tu cần tinh tấn tu tập chánh niệm, chánh trí và nhẫn để dập tắt.

  >>> Xem thêm
 • Rèn tâm
  Rèn tâm

  Chúng ta còn lo sợ nhiều thứ là do tâm mình còn yếu. Nếu tâm mạnh rồi thì không có gì phải sợ nữa. Cho nên muốn không còn sợ sệt thì phải tập rèn cho mạnh mẽ lên ngay chỗ tâm còn yếu đuối.

  >>> Xem thêm
 • Làm sao ta có thể mở rộng con tim mình ra trước những khổ đau?
  Làm sao ta có thể mở rộng con tim mình ra trước những khổ đau?

  Có một sự thật rất đơn giản và sâu sắc là hạnh phúc chân thật không hề phát xuất từ sự thu góp, hoặc tích chứa cho nhiều những cảm giác vui thú. Bạn hãy thử nhìn lại cuộc đời mình đi, với những cảm giác dễ chịu, những sự kiện vui thích mà mình đã kinh nghiệm, chúng có mang lại cho ta một hạnh phúc nào vĩnh viễn chăng? Chúng ta

  >>> Xem thêm
 • Rải hương cúng tháp Phật, sau trở thành Bích Chi Phật
  Rải hương cúng tháp Phật, sau trở thành Bích Chi Phật

  Bạch đức Thế Tôn ! Chẳng hay vị Phật Bích-chi ấy nhờ nhân duyên phước báo gì mà được có mùi thơm chiên-đàn tỏa ra từ nơi thân thể như vậy?.

  >>> Xem thêm
 • Phước báo của Niệm Phật
  Phước báo của Niệm Phật

  Chúng ta niệm Phật tâm sẽ tương ưng với nguyện lực và hào quang của Phật, cũng hoàn toàn tương ưng với Phật tánh của chúng ta và chân lý pháp tánh của vũ trụ, như vậy thì có thể tiêu trừ nghiệp chướng, chuyển đổi vận mệnh, cho nên không cầu phước báo thế gian mà tự nhiên cũng có phước báo thế gian.

  >>> Xem thêm