Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Cuộc đời . . .

26/12/2020 20:11

Cuộc đời…

Cuộc đời chẳng có là bao,
Cũng như giấc mộng tan vào hư không,
Biết thế cũng đừng nên trông,
Mà ta phải ráng gắng công tu hành,
Giàu sang quyền quý thế nào,
Chỉ là mộng huyễn mang vào được đâu,
Khôn ngoan biết giả quay đầu,
Buông bỏ tất cả mới cầu tánh chơn,
Danh mà chi, lợi để mà chi,
Chuốc lấy đau thương khổ li bì,
Niết bàn mở rộng ta tìm đến,
Nhất tâm niệm Phật bất tư nghì.

Cuộc đời ngắn ngủi

Cuộc đời ngắn ngủi có là bao
Cội gốc thương đau cứ vung vào
Mau mau tỉnh giấc mà Niệm Phật
Để thoát luân hồi vạn kiếp sau..

Thân như bóng chớp

Thân như bóng chớp có rồi không
Cây cỏ xanh tươi, thu nhuốm hồng
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi
Thịnh suy như cỏ hạt sương đông

Thiền sư Vạn Hạnh

Các tin tức khác